18v synttärilahja homoseksuaaliseen seuraa helsingistä

18v synttärilahja homoseksuaaliseen seuraa helsingistä

Myyr York Times Lue ilmaiseksi! Matkailuopas Matkamies Lue ilmaiseksi! Aamuset Kaupunkimedia Lue ilmaiseksi! Terve potilas Lue ilmaiseksi! Pääkaupunkiseudun Autouutiset Lue ilmaiseksi! Roihuvuoren kylälehti Lue ilmaiseksi! Avun Maailma Lue ilmaiseksi! Helsingin Uutiset kehäpainos Lue ilmaiseksi! Helsingin Uutiset metropainos Lue ilmaiseksi! Ammatti- ja järjestölehdet Asuminen, rakentaminen ja puutarhanhoito Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.

Voitko yleisten syytösten sijaan osoittaa, että missä kohdassa olen ollut löyhä tai epämääräinen lainsäädännön suhteen? Tuollaiset henkilökohtaiset syytökset kannattaa tukea ihan oikeilla argumenteilla, en voi muuten mitenkään tietää missä ammattitaitoni on heikkoa.

Yhdessäkään noissa sinun poiminnoissa ei mitenkään anneta ymmärtää, että vanhemmilla olisi oikeus vaikuttaa opetussuunnitelmien laatimiseen niin, että keskeisiä oppisisältöjä muutettaisiin tai, että joillekin oppilaille annettaisiin Suomen olemassaolevan lainsäädännön kanssa ristiriitaista opetusta. Asioista keskustelu ei tarkoita, että vanhemmat sanelevat sisältöjä. Ja kuten siinä kirjoitetiin niin paikallinen opetussuunnitelman laatiminen on peruteita täydentävää ja tukevaa. Sanon tämän myös nyt ties kuinka monennen kerran, kun haluat oman vakaumuksesi ja mielipiteesi mukaista opetusta, joka on ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa niin se ei ole ihmisoikeus vaan erityisoikeus.

Vain jos Suomen lainsäädäntö olisi ristiriidassa ihmisoikeussopimuksien kanssa olisit oikeassa. Sinulla on myös oikeus opettaa lapsellesi oma mielipiteesi ja vakaumuksesi mutta ei oikeutta vaatia koululta sitä. Täytyy olla kyllä nyt hieman heikkoa yhteiskunnallinen ymmärrys jos oikeasti kuvittelee, että voisi vaatia mielipiteiden perusteella opetussuunnitelmiin muutoksia. Silloinhan rokotuskriittiset, kristinuskon vihaajat, rasistit ja kaikki mahdolliset mielipiteet pitäisi ottaa huomioon.

Yleissopimuksessa mainittu yhteinen kasvatusvastuu ei tarkoita sitä, että vanhemmat voivat sanella tieto- ja taitosisällöt kouluille. Jos siis oikeasti kuvittelet, että lainaamiasi artikloita pitäisi tulkita niin, että vanhemmalla on oikeus muuttaa koulun opetussuunnitelmien keskeisiä sisältöjä uskonnollisen vakaumuksen perusteella, vedoten ihmisoikeuksiin, olet auttamattomasti väärässä.

Jos epäilet minun ammattitaitoani niin kysy keneltä tahansa tämän maan kouluviranomaiselta tai ihmisoikeusasiantuntijalta. Näillä argumenteilla palauttaisin pallon sinulle, todeten, että olet tulkinnoissasi löyhä, epämääräinen ja auttamattomasti väärässä. Mutta älä usko vain minua. Kysy keneltä tahansa vaikka opetushallituksessa niin he ovat kanssani samaa mieltä.

Ei vanhempi voi valita perusopetuslain kanssa ristiriidassa olevia sisältöjä. Tämä menee kuitenkin off topic. Se, että vaatisin, että pitää opettaa Suomen lain kanssa ristiriitaisesti, on tulkintaasi, kuten olen todennut.

Olen myös täsmentänyt, ettei tämä tarkoita, että lapselle pitäisi valehdella siitä, että millainen on voimassa oleva laki, eikä hänelle voisi kertoa siitä, mikä on kulloinkin voimassa laki.

Nähdäkseni tämä on täysin lain ja ihmisoikeuksien mukainen vaatimus, kuten olen osoittanut. Jos sukupuolineutraaliavioliittolaki estäisi tämän ihmisoikeuden toteuttamisen, mikä on vaarana, se on ongelma, joka on syytä ratkaista.

Tämä samojen asioiden toistamista. Olen myös selvittänyt oikeudellinen kontekstin, johon opetussuunnitelman perusteet liittyvät. Pääperiaatteet ohjaavat opetussuunnitelmia, joiden paikallisesta soveltamisesta löytyy ohjeistusta useammastakin eri kohdasta opetussuunnitelman perusteita.

En lähde niitä tähän enää copy-pastaamaan. Mitä sinä käytännössä siis haluat? Siitä ei saa teksteistäsi mitään selvää. Sanot, että opetus ei saa olla sukupuolineutraalin avioliittolain mukaista. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Eikö terveystiedon ja psykologian tunnilla saa mainita, että on ok olla homo ja homojenkin pitää kiinnittää huomiota seksuaaliterveyteen?

Mitä siis koet, että käytännössä pitää sinun mielestäsi muuttaa? Mutta kun oppisisältöjä ei lähdetä paikallisesti muuntelemaan vaan niitä tuetaan ja täydennetään, niin kuin siellä sanottiin. Jotta tämä ei mene jankkaamiseksi niin voitko tarjota uudesta opsista jonkun oppisisällön tai asian mikä pitäisi muuttaa avioliittolain muututtua?

Sinä puhut vain oikeudesta olla mukana sopimassa opsin sisällöstä mutta et ymmärrä, että et voi vaatia koululta mitään, mikä on ristiriidassa lakien tai opetussuunnitelmien perusteiden kanssa. Vaikka kuinka uskot nykyiseen avioliittolainsäädäntöön niin et voi vaatia, että siihen perustuvia käsityksiä yhteiskunnan tehtävistä opetettaisiin jatkossa, jos ne ovat ristiriidassa uuden lainsäädännön kanssa.

Opetussuunnitelman perusteet antavat varsin löyhät puitteet opetettavista asioista. Opetussuunnitelma laaditaan opetuksen järjestäjän toimesta mutta jo tässäkin on kuultava vanhempia. Koulun on vieläpä oltava asiassa aloitteellinen vanhempien suuntaan tiedon saannin varmistamiseksi.

Tuo on päivän selvää pässinlihaa, jos vaivautuu huolella tutkimaan Opetussuunnitelman perusteista ja oikeudellista kontekstia johon liittyy.

Tämä kaikki johtuu ja sovellusta siitä pääperiaatteesta, joka on ihmisoikeussopimuksiinkin naulattu. Enhän minä sitä kiellä, etteikö tässä voi tulla ristiriitoja, jos sukupuolineutraaliin avioliittokäsitykseen perustuva laki astuu voimaan. Ulkomaiset kokemukset viittaavat siihen, että ongelmia tulee.

Me emme vielä tiedä millaisia, emmekä voi sitä tässä ratkaista. Minun konktribuutioni tähän on esitetty blogikirjoituksessa. Se on yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti se, että vanhempien ihmisoikeuksia pitää todellisesti ja aidosti kunnioittaa myös lasten moraalisen kasvatuksen ja opetuksen osalta.

Jos ollaan sitä mieltä, ettei nykyinen kasvatus- ja opetustoimen lainsäädäntö mahdollista tätä, silloin sitä pitää tietenkin muuttaa. Se taas on eduskunnan tehtävä. Jospa sitten kertoisit, mitä nämä "asiat" ovat?

Ei tästä muuten päästä eteenpäin, jankkaaminen on ihan omaa syytäsi. Totta kai se on tulkintaa kun sinä et kerro mitä sinä tarkoitat. Minkä oppituntien sisällön sinä pelkäät olevan "perinteisen avioliittokäsityksen" vastaista? Mitä "ihmisoikeuksia" sinä pelkäät rikottavan ja miten?

Onko sinulla jotain perusteita peloillesi? Vaikkapa esimerkkejä niistä maista, joissa samaa sukupuolta olevat ovat voineet mennä naimisiin jo vuosikymmenen ajan? Ei tästä ole "turha jankata" niin kauan kuin kantasi ei ole selvä. Copy-pastaaminen ei selvästikään auta kun kukaan ei siitä ole tähänkään mennessä ymmärtänyt, mitä sinä ajat takaa. Tyhmän on pakko kysyä: Koska lapsesta voi sen takia kasvaa ennakkoluulottomasti muihin suhtautuva ihminen, jolle homoseksuaalisuus ei ole kauhistus?

Ja sen pitää olla kauhistus, koska? Mitä huonoa on siinä, jos koulussa opetettaisiin lapsille asioita, jotka sotivat luonnollista moraalikäsitystä vastaan tai muuten loukkaisivat esimerkiksi perheiden uskonnollista kasvatusta? Se on silti väärin ja loukkaa ihmisoikeuksia vastaan. Tehoeläintuotanto sotii omaa moraalikäsitystäni ja lukemattomien muidenkin moraalikäsitystä vastaan. Silti päiväkodit ja koulut perustavat toimintansa eläinten hyväksikäyttöön sekä ravintona että esimerkiksi askartelumateriaaleina.

Lapsille siis opetetaan sen olevan hyväksyttävää eli meidän eläinsuojelijoiden eettistä kasvatusta rikotaan, eikä näin tapahtunut vain Neuvostoliitossa vaan Suomessa ad Miksi sinun uskonnollinen moraalikäsityksesi olisi tärkeämpi kuin minun eläinsuojelullinen moraalikäsitykseni? Pitäisikö pelkästään näiden näkökulmien pohjalta julkisissa palveluissa olla ainakin neljä eri kasvatuslinjaa: Vain silloin voisimme molemmat laittaa lapsemme sellaiseen hoitoon, joka vastaisi arvomaailmaamme.

Ja tuossa oli vasta pari isoa kysymystä ;-. Esittämäsi käsityksen perusteella onkin vaadittu muutoksia päiväkotien ja koulujen käytäntöihin. Omasta mielestäni kasvisruokavalion lisäämiselle on yhteistä hyvää edistäviä perusteita, vaikka keinoista tämän edistämiseksi voidaankin keskustella. Kunnioitan myös vegaanien oikeuksia. En kuitenkaan pidä hyväksyttävänä sitä, jos vegaani käyttäisi päiväkotia tai koulua välikappaleenaan kasvattaakseen muita vastoin tahtoaan omaksumaan oman käsityksensä.

Samasta syystä en pidä hyväksyttävä myöskään sitä, että perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyviä kasvatettasiin vastoin tahtoaan sukupuolineutraaliin avioliittokäsitykseen.

Ymmärtänet, että vastaavasti en itse pidä hyväksyttävänä sitä, että tietyn uskonnollisen vakaumuksen pohjalta käytetään päiväkotia tai koulua välikappaleena kasvattaakseen muita vastoin tahtoaan omaksumaan oman käsityksensä. Esimerkiksi käsityksen, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto tai että ainoastaan heteroseksi on luonnollista. Siinä juuri on ongelman ydin!

Kysymys pitää ratkaista ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Kirjoitukseni fokus on perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien oikeudessa saada kasvattaa lapsensa perinteisen käsityksen mukaisesti. Tämän perusoikeuden toteutuminen tulee taata myös julkisrahoitteisessa kasvatus- ja opetustoiminnassa. Ymmärrän myös sukupuolineutraalia kasvatusta vaativan näkökantaa.

En siis vaatinut, että lapsia, joiden vanhemmat eivät vakaumuksensa takia halua lapsiaan kasvatettavan perinteisen avioliittokäsityksen mukaisesti, pitäisi siihen pakottaa. Mitähän tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Tottakai vanhemmilla on oikeus opettaa lapsensa ajattelemaan että vain miehen ja naisen kuuluu voida mennä naimisiin, mutta totuus on että samaa sukupuolta olevatkin voivat niin tehdä eikä julkiselta koululaitoskselta voi odottaa että lapsi pidetään tämän suhteen pimennossa.

Kysymys pitää ratkaista ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla". Kysymys ON ratkaistu ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Yhteiskunnan perusopetukseen sisällytetään ne arvot, jotka yhteiskunta haluaa kansalaistensa omaavan. Jos joku uskonnollisista tai muista syistä ei tätä sulata, hän voi kotiopettaa lapsilleen mitä hyvittaa säädetyn opetusohjelman puitteissa.

Koulussa tai missään muuallakaan avioliittokäsitys, minkäänlainen sellainen, ei näyttele juuri minkäänlaista roolia eikä avioliitto kuulu opintosuunnitelmaan kuin ehkä juridisella tasolla. Ainoa ero spn-avioliiton myötä olisi, että homo opettaja voisi puhua aviopuolisostaan ja käytännössä VÄHEMMÄN hämmentää umpimielisiksi kasvatettujen oppilaitten hämmennystä. Ai siitäkö opettajille palkkaa maksetaan, että puhuvat oppilaille puolisoistaan?

En ole laista enkä opseista löytänyt, että sellaisesta tulisi opettaa. Enkä tiedä yhtään opettajaa, joka tällaisia olisi jutellutkaan. Se onko opettaja homo tai hetero, elääkö hän avo- tai avioliitossa, onko hän eronnut tai leski kuuluu hänen yksityisasioihinsa. Oleellista on se, että hän hoitaa työnsä kunnolla eli opettaa tiedolliset ja taidolliset asiat vastuullisesti eikä moraalisen kasvatuksen osalta poikkea luonnollisesta moraalikäsityksestä ainakaan opetustoimessaan.

Sikäli kuin tulee epäselvyyttä, hän selvittää asiat vanhempien kanssa ja kunnioittaa näiden ensisijaista kasvatusvastuuta, että voidaan turvata heidän lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaisesti. Opettaja saa puhua itsestään jos haluaa. Omat kokemukset, jotka liittyvät käsiteltäviin aiheisiin ovat sallittuja. Sanoisin, että opettajan omat kokemukset ovat keskeisessä asemassa hänen ammattitaidossaan. Eikä opettajan tarvitse salata homoseksuaalisuuttaan koulussa.

Mikä on se luonnollinen moraalikäsitys, josta ei saa poiketa? Tämä on nyt todella turhauttavaa kun sitä ei sinulta irtoa kuin terminä. Miten sellaista voi kukaan noudattaa jos sitä ei ole olemassa. Vanhempien ensisijainen kasvatusvastuu ei tarkoita, että he voivat sanella perusopetuksen oppisisällöt. Vain heikolahjainen luulisi näin.

Turhaan kyselet, blogisti pitää kommentointinsa tunteisiin ja perinteisiin vetoavalla tasolla eikä perustele käsityksiään vaikka sitä toistuvasti pyytäisi. Tässä ajetaan takaa sitä, että sinä selittäisit miten tämä avioliittokäsitys koulussa tulee esiin ja mikä siinä on vikana. Opetukseenhan se ei missään vaiheessa kuulu kuin korkeintaan yhteiskuntaopin puolella, eikä sielläkään millään asenteella. Ei sinun, eikä kenenkään muunkaan asenteella.

Opettajan tulee olla ihminen, ei opetuskone, joten hän saa mainita perhe-elämästään jos kokee tilanteen soveliaaksi. Ja ei, ei tarvitse vanhemmilta kysyä saako kertoa olevansa naimisissa smaa sukupuolta olevan kanssa. Sinulla tai vanhemmilla ei ole oikeutta pakottaa homoa opettajaa kaappiin. Oletko siis kuitenkin sitä mieltä, että koulu pitää jakaa erilaisiin ryhmiin, jotta kaikki nämä vakaumukset saavat oman opetuksensa?

Näinhän sinä kirjoituksessasi ehdotat, että opetus pitää tapahtua erilaisissa ryhmissä niin, ettei kenenkään tarvitse saada vakaumuksensa vastaista opetusta.

Ymmärrätkö kuinka mahdotonta tuollainen on? Eriyttäminen vain eräs mahdollisuus, jolla voidaan taata se, että perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien ihmisoikeudet voidaan turvata.

Nykyäänkin uskonnon opetuksessa tapahtuu eriyttämistä. Jos yhteiskunnallinen kehitys johtaisi siihen, että kouluopetuksessa ryhdytään pakolla opettamaan luonnollisen moraalikäsityksen vastaisia asioita, eriyttäminen tulee ensimmäiseksi mieleeni.

Oleellista on se, ettei vanhempien luovuttamatonta ihmisoikeutta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan missään tapauksessa loukata. Oppilaiden eriyttäminen vanhempien vakaumusten ja mielipiteiden perusteella on järjettömin ajatus, jonka olen ikinä kuullut opettajan suusta.

Ja nyt en liioittele yhtään. Etkö oikeasti tajua mitä se käytännössä merkitsee? Jos mietit edes hetken sitä ristiriitaisten vakaumusten ja mielipiteiden määrää mikä vanhemmilla on niin näet kuinka äärettömän typerä tuo idea on. Mietippä hetki ja kirjoita sitten uudestaan. Edelleenkään ei ole ihmisoikeuskysymys, että vanhempien mielipiteiden ja vakaumusten perusteella muutettaisiin minkään koulutason oppisisältöjä.

Olet ymmärtänyt väärin ja jos et usko minua niin kysy keneltä tahansa kouluviranomaiselta tai ihmisoikeusasiantuntijalta Suomessa tai ulkomailla. Nykyäänkin uskonnon opetuksessa tapahtuu eriyttämistä". Voit varmaankin tarjota edes hypoteettisen esimerkin siitä, miten perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien ihmisoikeudet ovat vaarassa? Ja perustele nyt hyvänen aika jo tuo "luonnollinen moraalikäsitys" kun toitotat sitä jatkuvasti. Sen jälkeen voit selittää miten se liittyy avioliittoon, joka ei ole lisääntymistä varten kuten jatkuvasti väität.

Jos vanhemmat eivät halua lapsensa oppivan mitä koulussa opetetaan, heillä on täysi oikeus järjestää mieleisensä kotiopetus. Kirkkoon taas kuuluu suomalaisista suuri enemmistö, joten on aivan luontevaa, että kirkon opin mukainen avioliittokäsitys on se, mitä koululaitos opettaa.

Se että Kari Mäkinen ja Irja Askola puhuvat vastoin kirkkomme ja kristinopin avioliittokäsitystä, on näiden kahden ongelma, ei kristinuskon. Haluatko varmasti, että tällaisen järjestön oppien pitäisi määrätä koululaitoksen toimintaa. Siitä voisi johdonmukaisesti päätellä, että opetusta kannattaisi varmaankin parantaa aika lailla. No nyt tulkitset kyllä lakia aivan väärin. Koulu ei missään nimessä opeta uskomaan Jumalaan. Se ei ole sen velvollisuus alkuunkaan. Päinvastoin, olisi laitonta opettaa uskoa koulussa.

Hieman huolettaa jos et tuota tiennyt. Iso osa kansasta käy rippikoulunkin, jonka keskeinen sisältö on uskontunnustus. Yksinkertainen vastaus on, että Suomi on täynnä rituaali-apateisteja. Ihmisiä, jotka tykkäävät kyllä perinteistä mutta ovat välinpitämättömiä uskon suhteen. Se kannattaa sisäistää ennen kuin alkaa käyttämään kirkon suuria jäsenmääriä perusteena millekään. Ei kai kukaan ole väittänytkään, ettei koulussa voisi kertoa voimassa olevista ja olleista laiesta ja miten pienellä enemmistöllä niitä on säädetty ja millainen hypetus niiden säätämisaikana on vallinnut.

Se on kuitenkin aivan eri asia kuin se, että perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien lapsia kasvatettaisiin vastoin vanhempien suostumusta sukupuolineutraalin käsityksen kannalle. Se hypetys on ollut melko tarpeellista kun siitä huolimatta joillain on ilmeinen tarve kohdella joitain toisen luokan kansalaisina joille ei tarvitse antaa samoja oikeuksia.

Hyvä että myönnät "hypetyksen"! Harkintakyky ja terveen järjen käyttö heikkenee kun hypetetään. Kirjoitin eräässä toisessa kommentissani myös siitä harhaanjohtamisesta, kun julkisuudessa tarkoituksellisesti sekoitetaan toisiinsa suhtautuminen avioliittokäsitykseen ja suhtautuminen homoseksuaalisen taipumuksen omaaviin ihmisiin, vaikka nämä ovat kaksi eri asiaa. Hypetys ja massahysteria ovat kaksi täysin eri asiaa. Hypetys on täysin harkittu markkinoinnin tekniikka.

Et siis ymmärrä edes avioliiton perusteita? Pienten lasten avioliitto ei ole moraalisesti oikein koska heillä ei kylliksi ymmärrystä asiasta voidakseen antaa suostumuksensa. Tavallaan he tosiaan ovat toisen luokan kansalaisia ja siksi heillä on huoltaja, joka tekee päätöksiä heidän puolestaan. Voitko näyttää Petteri sen opetussuunnitelman tai oppimateriaalin, jonka avulla lapsia kasvatetaan minkään avioliittokäsityksen kannalle?

En muista törmänneeni urani aikana sellaiseen. Paitsi, että opetuslain mukaisesti julkinen koululaitos on uskonnollisesti neutraali. Todellisuus on se, mitä opetetaan. Sinä nyt oletat, että sinun moraalikäsityksesi on niin erinomainen ja oikea, että kaiken pitäisi myötäillä sitä. Tuollainen ajatuskulku johtaa totalitarismiin, ei suinkaan demokraattinen päätöksenteko, joka sääti uuden lain ja suojelee ihmisiä syrjinnältä.

Edelleenkin, vanhemmalla ei ole oikeus valita koulutussisältöjä mielinmäärin. En ymmärrä miten olet voinut saada sen käsityksen, että koulutusjärjestelmän tulisi jakautua, jotta joillekin lapsille ei opetettaisi, että meillä on homoja, jotka saavat mennä naimisiin ja elää onnellisena. On erittäin vaikea ymmärtää miten yhdelläkään opettajalla voisi olla tuollainen käsitys opetusjärjestelmän vastuista ja velvollisuuksista.

Mikä tässä sotii luonnollista moraalikäsitystä vastaan? Heittelet vaan muttet perustele. Mitä tulee uskonnolliseen kasvatukseen, se on vanhempien ja seurakunnan tehtävä julkisen koululaitoksen tulee siinä suhteessa olla puolueeton.

Mitä Venäjällä opetetaan luonnollista moraalikäsitystä vastaan? Terveemmällä pohjalla vaikuttaa siellä moraalinen kasvatus olevan kuin toisessa suurvallassa Jenkeissä. Osat näyttävät tässä suhteen vaihtuneen kylmän sodan jälkeen. Sitä tuskin kukaan olisi osannut silloin edes kuvitella. Ei, vaan Venäjällä tehdään väärin ja loukataan ihmisoikeuksia vastaan. Miten minä voisin kertoa, mitä Venällä opetetaan luonnollista moraalikäsitystä vastaan kun samassa viestissä asiaa kysymällä osoitan etten tiedä mitä luonnollinen moraalikäsitys tarkoittaa?

Voisitko selittää mitä on "luonnollinen moraalikäsitys" ja erityisesti mitä se sanoo tästä nimenomaisesta asiasta. Mitä Venäjällä mielestäsi tehdään väärin ja miten loukataan ihmisoikeuksia vastaan puheena olevan kasvatus- ja opetustoimen osalta? Miten arviot tietäväsi mitkä ovat ihmisoikeuksia, ellet sinulla mitään tietoa siitä, mikä on luonnollinen moraalikäsitys?

Osaan lukea ihmisoikeuksien julistuksen. Miten sinä arvioit voivasi käyttää termiä, jota et toistuvista pyynnöistä huolimatta osaa selittää? Minusta sitä ei tarvitse tuoda erityisesti esille koulussa. Minäkin koen luultavasti ihan luonnollista vastenmielisyyttä homoseksiin.

Minun eroni näihin fanaattisempiin kavereihin verrattuna on vain se että ymmärrän ettei minun haluni liity keskusteluun mitenkään. Joku pitää tupakointiani ällöttävänä. Homo voi pitää heteroseksiä ällöttävänä.

Siinä suhteessa kyse on minun osaltani "vain" sietämisestä. En halua että koulu promoaa homoutta vaan ainoastaan erilaisuuden hyväksymistä. Homoprinssejä ei tarvita, riittää kun kiusaajia läimitään vyöllä persiille. Kukin kulkee tyylillään ja mitä useampi voi tehdä itsestään ja läheisistään onnellisia, sen parempi.

En tiedä, miten päiväkotimaailma on muuttunut, mutta ainakaan niissä lastenkirjoissa mitä omalle pojalleni aikoinaan luin, ei kirjoitettu seksistä sanaakaan ;-. Nojoo oli miten oli. Mielestäni satuja ei ole tarvetta pakottaa huomioimaan erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Se toisten ihmisten arvostus syntyy kyllä muutenkin. Ja jos kirjailija kirjoittaa omista lähtökohdistaan homoseksuaalisuutta sisältävän kirjan niin siitä vain.

Ei sitä erityisesti vältelläkään tarvitse. Homoseksuaalisuus ei ole hienoa tai aihe olla ylpeä. Aivan kuten ei heteroseksuaalisuus tai vasenkätisyyskään.

Me olemme mitä olemme ja kunhan se on muille ok, meidän ei myöskään ole järkeä pitää omista touhuistamme hirvittävää älämölöä. Ensi vuonna Pride voisikin olla vaikka yleinen rakkausfestivaali ilman sateenkaarilippuja. Festari jolle kaikki ovat tervetulleita riippumatta mitä seksuaalista suuntautumisia edustaa.

En koe itse minkäänlaista tarvetta mennä pyntättynä kekkuloimaan kadulle ylpistelemään omalla heteroudellani ja seksuaalisilla erityistoiveillani. Mun mielestä tyypit saa harrastaa seksiä vaikka flyygelin kanssa, niin kauan kun ne jättää mun flyygelin rauhaan. Ja sama koskee mun hanuria. Mutta täytyykö siitä oikein mennä kadulle kekkuloimaan ja vaatimaan kouluun flyygelirakkautta kunnioittavia hagiografioita. Heteroutesi ei ollut Suomessa laitonta vielä luvun lopulla.

Saattaisit tuntea itsekin ylpeyttä jos seksuaalinen identiteettisi olisi vasta nyt tunnustettu samanarvoiseksi valtavirran kanssa.

Mitä tulee sinun hanuriisi tulee niin se, mitä sillä teet ei ole ollut pitkään aikaan lainsäädännön piirissä, joten voit kai olla siitä ylpeä. Mites mä nyt ton sanoisin tai kysyisin,meinaan,kun sä nyt puhut seksistä. Ei nyt höpötellä seksistä mitään vaan mietitään vaikka,että onko homous kokonaisvaltainen asia kuten heterouskin. Koulujen tehtävä ei ole tosiaankaan promota homoutta kuten ei heterouttakaan tarpeellinen ja asiallinen tieto ja oikean ikäisille..

Eli yleisen homokumppanuuksien lisäksi vastuttettavaa on myös siinä, että JOS näitä vaihtoehtoisia kumppanuuksia esitetään, niiden osuus ei saisi ylittää yhteiskunnassa vallitsevaa homo- ja heterosuhteiden yleisyyttä. Voitko antaa esimerkin yleisestä oppimateriaalista, joka ei kuvasta todellisuutta? Oletan tuon väittämän perusteella, ettet juurikaan tunne perusopetuksessa käytettäviä oppimateriaaleja. Pitäisikö siis ihmisillä olla oikeus valita opetus omantunnon ja mielipiteidensä mukaan?

Jos siis haluaa niin pitäisi saada lapselleen rotuoppia, kreationismia, reikihoitoa, enkeliterapiaa, etc. Tämä on kovin ihmeellistä argumentointia opettajalta. Kunhan siis omien sanojesi mukaan jostain asiasta on muodostunut perinne niin siinä pitää saada asioiden uudistuessa myös aikaisemman asiantilan mukaista opetusta? Pitäisikö sitten perinteiseen käsitykseen naisten ja lasten asemasta yhteiskunnassa antaa opetusta tämän nykyhömpötyksen sijaan?

Heidän oikeuksiensa historiahan on hirveän lyhyt verrattuna siihen vuosisataiseen perinteiseen käsitykseen. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu: Päiväkodin ja peruskoulun tehtävä on vanhempia kasvatustehtävää tukevaa ja saa oikeutuksensa vanhemmilta.

Elleivät nämä kykene täyttämään tehtäväänsä, niiden toiminnalta putoaa pohja pois. Niin yksinkertaista se on. Päiväkoti ja peruskoulu ovat myös vapaaehtoisia julkisia palveluita joita ei tarvitse käyttää ellei halua.

Näin maallikon silmissä se ei olisi ainakaan oudompi kuin nyt vaikka kristitty opetus. Nykyinen homoylistys -fundamentalismi on kyllä lähellä scientologiaa, väittää suunnilleen, että setä on täti. Itse en muista päivähoidosta tai miltään kouluasteelta mitään tuputusta mihinkään suuntaan.

Kerran opettaja ala-asteella piti koko luokalle tunnin saarnan kun eräällä tytöllä oli bändipaita jossa mies ja lammas harrastivat oraaliseksiä. En paidasta enkä saarnasta. Kukin taaplaa tyylillään ja kullakin on siihen oikeus. Mitä vapaampia ihmiset ovat tekemään mikä tuntuu itseltä, sitä onnellisempi maailma. Jokaisella on myös oikeus rajoittaa omaa elämäänsä niin halutessaan vaikka uskonnollisilla perusteilla. Ei tässä kukaan homoja ylistä vaan yrittää kohdella heitä edes saman arvoisina ihmisinä kuin heteroitakin.

Mutta jos vanhemmat ovat opetussuunnitelman kanssa eri mieltä esim. Sinä asetat nyt itsesi erittäin etuoikeutettuun asemaan, jos oletat, että lain muuttuessa tämä sinun vakaumuksesi vaaliminen vaatisi erityisiä toimia päiväkodeilta ja peruskouluilta. Eihän näin ole ollut muidenkaan oikeuksien ja velvollisuuksien muutosten kohdalla.

Vaikka käsitys vanhempien kasvatusvastuusta onkin monien kohdalla hämärtynyt, lainsäädäntömme perustuu edelleen siihen, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu kun taas päiväkotien ja koulujen tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että esim. Periaatteessa samasta asiasta on kysymys silloin, jos muslimilapsi osallistuisi koulun joulukuvaelmaan: Yleensä kasvatusalan ammattilaiset tämän asian varsin hyvin tiedostavat.

Kuten tunnettua tämä on heille suuri haaste juuri sen takia, että yhteiskunta on entistä monikulttuurisempi ja moniarvoisempi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että opetussuunitelmakehitykset muuttuvat entistä joustavammiksi, että ne vastaisivat paremmin tähän haasteeseen.

Opetussuunnitelmia ohjaavista arvoista esim. Nähdäkseni tämä demonstroi esittämääni periaatetta pyrkien osaltaan vahvistamaan koulun kasvatustoiminnan legitimiteettiä vanhempien silmissä. Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat linjassa tämän periaatteen kanssa. Tätä ihmisoikeutta koulun tulee kunnioittaa myös siinä tilanteessa, jos avioliittokäsitys v. Ja jos luet ne arvot niin huomaat, että siellä on demokratia, ihmisoikeudet ja tasa-aro ensimmäisinä.

Siellä ei mitenkään mainita tilannettasi, jossa demokratian kautta muutettujen, tasa-arvoa edistävien lakien kohdalla pitäisi kustantaa uskonnollisen vakaumuksen pohjalta erillinen opetus vanhojen lakien pohjalta. Mutta ne eivät ole linjassa sinun ideasi kanssa olleskaan.

Ne eivät oikeuta valitsemaan opetusta ihan miten vain huvittaa. Ei, vaikka vanhempi olisi kuinka sitä mieltä, että hänen uskonnollinen vakaumus olisi ainoa oikea totuus.

Demokratiasta, ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta tässä juuri on kysymyskin ja aivan erityisesti ihmisoikeuksista, kuten blogikirjoituksesta on luettavissa. Perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa. Muussa tapauksessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa toiset olivat tasa-arvoisempia kuin toiset, kuten luvun yhteiskuntakokeiluissa on li kysymys.

Mutta eihän kirjoituksellasi ole mitään tekemistä noiden asioiden kanssa. Sinä haluat, että koulujärjestelmää muutettaisiin niin, ettei demokraattisen prosessin mukaisesti säädettyjä lakeja ja sen seurauksia onnellisia homopareja saisi opettaa osalle koululaisista. Eihän tuollaisella ajatuksella ole mitään tekemistä demokratian tai tasa-arvon kanssa.

Ja sinullahan on täydet ihmisoikeudet vaikka sinulla on erilainen näkemys avioliitosta kuin kansan enemmistöllä. Sekoitat nyt ihmisoikeudet erityisiin oikeuksiin. Eihän sinulla - kuten ei kenelläkään muulla - ole mitään erityistä oikeutta saada yhteiskunnalta sinun oman mielipiteesi tai vakaumuksesi mukaista opetusta, joka olisi ristiriidassa lakien ja opetussuunnitelmien kanssa. En millään voi ymmärtää miten sinulla tuollainen näkemys koulutusjärjestelmästä.

En ole muuttamassa koulujärjestelmää, toisin kuin virheellisesti väität. Painotan, että sillä on jatkossakin vanhempien ensisijaista kasvatustehtävää tukeva tehtävä. Tässä tehtävässään koulun tulee ottaa huomioon esimerkiksi lapsen vanhempien uskollinen vakaumus eikä sillä ole tässä suhteen oikeutta toimia sitä vastaan. Kommenttisi taitaa kuitenkin todistaa oikeiksi juuri ne väitteet, jotka on todettu uhkaavan perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien oikeuksia.

Mielestäni kysymys on piilototalitarismista, jossa valtiovalta uhkaa ihmisten perusoikeuksia. Tämä osoittaa sen, että kirjoituksessani esiinnostamani ongelma on todellinen. Ehkä sinun kannattaisi lukea uudelleen oma kirjoituksesi. Nämä vaatimasi asiat vaatisivat muutoksen nykyiseen peruskoulutusjärjestelmään:. Ei kukaan voi vaatia erityistä oikeutta saada lapsilleen vakaumuksensa mukaista opetusta, joka on ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.

Ei se ole millään tavalla ihmisoikeus, sillä uusi avioliittolaki ei ole ristiriidassa minkään ihmisoikeussopimuksen kanssa. Ei vanhempien uskonnollista vakaumusta pitä ottaa huomioon missään muussa kuin uskontotunnilla, ruokailussa jne. Heidän avioliittonsa siis tulee opettaa täysin normaalina asiana.

Siinä, että avioliitto käsitellään yhteiskuntaopin tunnilla sen juridiselta kannalta ja mahdollisesti asiaan liittyvää historiaa ei liity MITENKÄÄN kenenkään uskonnolliseen tai moraaliseen vakaumukseen sen enempää kuin painovoiman käsittely fysiikan oppitunnilla.

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu, mutta he eivät saa kasvatuksellaan tuottaa lapselle vahinkoa. Lapsella on oikeus saada tarvitsemansa opetus voidakseen jatkaa opintojaan myös peruskoulun jälkeen.

Vanhemmilla ei ole oikeutta tuota opetusta lapselta evätä. Vastaavan opetuksen voi järjestää yksityisestikin, mutta tuo oppisisältö on lapselle jaettava.

Koulun tehtävä EI siis ole tukea vaikkapa kreationismin, astrologian, alkemian tms. Sen sijaan lapsilla on oikeus tietää asioista tieteen näkökulma vaikkapa vanhempien tahdon vastaisesti. Vanhempien maailmankuva tai omat kasvatukselliset tavoitteet eivät voi käydä lapsen omien oikeuksien yli. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan.

Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.

Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään. Valtioneuvosto päättää tässä laissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen tuntijako.

Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista opetussuunnitelman perusteet.

Opintosuoritusten arvioinnista ja opinnoissa etenemisestä on voimassa, mitä niistä asetuksella säädetään ja opetushallitus määrää. Olen rivien välistä lukevina, että Suuri ja Mahtava Valtio voi kasvattaa ja opettaa lapsia melkein kuin haluaa. Todennäköisesti ja toivottavasti tulkitsen ajatuksen kuitenkin väärin.

Sellainen piirre näet kuuluu yleensä totalitaristisiin yhteiskuntaideologioihin. Ihmisoikeudet ovat keino, jolla pyritään suojelemaan ihmisiä sitä vastaan, että totalitarismia toteutettaisiin lain ja oikeuden varjolla. Koulun ei välttämättä tarvitse itse järjestää lapsille vanhempien vakaumuksen edellyttämää uskonnollista ja moraalista kasvatusta, vaikka se voi senkin tehdä. Koulu tulee kuitenkin kunnioittaa vanhempain oikeutta varmistaa lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei koulu saa vastoin vanhempien lupaa kasvattaa ja opettaa lapsia näiden uskonnollista ja moraalista kasvatusta loukkaavalla tavalla.

Jos koulu näin toimisi, se toimisi väärin ja loukkaisi ihmisoikeuksia vastaan. Myöskään koululla ei ole oikeutta opettaa vastoin luonnollista moraalia, vaikka valtiovalta päättäisi toisin. Koululla ei esimerkiksi ole oikeutta opettaa lapsia tappamaan muita kostoksi kärsimästään vääryydestä eikä varastamaan toisen omaisuutta vaikka toinen olisi kuinka varakas - ei siinäkään tapauksessa vaikka eduskunta säätäisi lain, jonka mukaan mainitut asiat olisivat mahdollisia.

Tällaisia luonnollisen moraalin vastaisia asioita ei ole edes vanhemmilla oikeutta opettaa lapsilleen. Muuten kaikki on palatettavissa siihen pääperiaatteeseen, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvelvollisuus: Olet ymmärtänyt täysin väärin.

Koulun tehtävä ei ole tukea vanhempien kasvatusta niin, että ne muuttavat opetushallituksen hyväksymien perusteiden pohjalta laadittujen, paikallisten opetussuunnitelmien oppisisältöjä vanhempien mielipiteiden mukaisesti.

Mikään laki ei takaa vanhemmille tätä mahdollisuutta. Mielipiteitä on niin paljon kuin on vanhempia ja varmaan sinäkin toivot, etteivät koulut tukisi vanhempia, jotka vihaavat kristittyjä.

Täällä odotellaan vielä kovasti tuota sinun määritelmääsi absoluuttisesta luonnollisesta moraalista seksuaalisuuden suhteen. Perusta aika paljon tarinoissassi sille mutta et määrittele sitä mitenkään.

Kerrot toimivasi kasvatus- ja opetusalalla etkä tiedä, mikä on luonnollinen moraalikäsitys Kommentissani olen selvittänyt lain ja moraalin välistä suhdetta parin historiallisen esimerkin avulla. Sinun mukaasi luonnollinen moraalikäsitys on sama kuin omatunto. Minulla on sinulle loistavia uutisia.

Minun omatuntoni, aivan kuten suurimman osan kansasta, mukaan sukupuolineutraali avioliitto on ihan oikein ja luonnollista. Näinhän me tämä ratkaistiin. Kommentissasi et mainitse sanallakaan seksuaalietiikkaa, josta tässä nyt keskustellaan. Voiko syyllisen ihmisen siis tappaa? Kuka päättää tästä syyllisyydestä? Huomaatko, että sinun luonnollisena pitämäsi asia onkin paljon monimutkaisempi.

Tämä on lähempänä rakettitiedettä kuin maalaisjärkeä. Tämä on ihmiskunnan vaikeimpia sosiaalisia kysymyksiä. Ymmärrän kyllä peruspointtisi, että diktatuurit säätävät usein lakeja, jotka ovat yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kannalta moraalittomia. Mutta tämä ei ole ollenkaan tilanne sukupuolineutraalin lain kohdalla. Käsittääkseni saatan olla väärässäkin esimerkiksi eläinten oikeuksia puolustavilla vegaanivanhemmilla ei ole mahdollisuutta saada lapsilleen julkista päivähoitoa, jossa ei olisi ravintona eikä askartelu- ym.

Onko siis pääteltävä, että päiväkotien ja peruskoulujen toiminnalta pudonnut pohja pois? Kommenttini oli vastaus kohtaan: Ei ole mitään luonnonmukaista avioliittokäsitystä. Luonnonmukaista on, että eläimet lisääntyvät, avioliittoa siihen tarvita millään lajilla. Ainoastaan miehen ja naisen välinen avioliittoinstituutio on luonnon mukainen. Se on myös yhteiskunnan perusta ja alku, jota ilman ei olisi perhettä eikä valtiotakaan. Kyllä perheitä oli ennen avioliittoja. Oli myös heimoja, kyliä ja muita sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ympärille nivoutuneita yhteiskunnallisia rakennelmia.

Ja ennen miehen ja naisen avioliittoa oli sitten varmaan uusperheitäkin? Mistä arvelet, että heimot, kylät ym. Samaa sukupuolta olevien parisuhteestako? Ihminen lisääntyy paremmin jos sillä on yhteisön tuki. Et sinäkään vaimosi kanssa kuitenkaan vain lisäänny. Kyllä ihmiset ovat tarjonneet lohtua, tukea, rakkautta ja muita tunteita toisilleen, sukupuolesta riippumatta, aina. Se on vain ihmiselämä helpompaa kun on toinen tukena. Tämän elämän ympärille muodostuvat sitä tukevat yhteiskuntarakenteet.

Jos vanhemmat kuolivat niin en usko, että lapsia teurastettiin kovin nopeaa, joten jonkinlaisia uusperheitä on varmaan ollut aika usein. Jos vanhemmat kuolivat, vastuu siirtyi sukulaisille, joka sekin perustuu luonnon mukaiseen yhteyteen.

Biologiaan perustuvat avioliittokäsitys on koko yhteiskunnan läpitunkema ihmiskunnan historiassa. Ja osa näistä sukulaisista voi olla homoseksuaaleja, joten eikö olisi hyvä jos heidänkin parisuhteensa kuuluisivat tasa-arvoisina tähän yhteiskuntaan?

Osa perinteisen avioliiton solmineista puolisoistakin on ollut homoseksuaaleja se kun ei estä ketään lisääntymästä , joten eikö olisi hyvä, että hekin olisivat tasa-arvoisia? Homoseksuaalisuus tunkee yhtälailla läpi ihmiskunnan historiassa ja on yhtä luonnollista kuin heteroseksuaalisuus. Sukulaisissa on toki voinut homoseksuaalisen taipumuksenkin omaavia.

Orpoja on saatettu antaa heidän kasvatettavakseen, varsinkin jos ovat olleet avioliitossa. Sinkuille sukulaisille lapsia tuskin on paljoa jätetty. Eiköhän ihmiset yleensä ole jo ihan luonnostaan ymmärtäneet miksei niin ja miksi mieluummin näin. Tasa-arvo on sitten toinen asia. Ei pidä sekoittaa tähän.

Nykyinen avioliittokäsitys on näet tasa-arvoinen ja avoin jokaiselle aikuiselle paitsi lähisukulaisille - myös homoseksuaalisesti taipuvaisille. Vaiko onko laissa joku kielto, joka estäisi homoseksuaalisesti suuntautunutta ihmistä avioitumasta? Jos yksi ihminen muodostaisi avioliiton niin tämä olisi ihan validi argumentti.

Avioliitto on kuitenkin aina kahden ihmisen välinen, joten olisi typerää sanoa, että homoilla on jo nyt tasa-vertainen mahdollisuus mennä heteronaimisiin. Luulen, että jo alakoululainen hoksaa miksi tuo on huono argumentti. On todellakin paleoantropologisesti erittäin luultavaa, että lapset kasvatettiin osin yhteisesti muutaman kymmenen hengen heimoissa ennen kuin avioliittoinstituutio alkoi järjestäytyä.

Avioliitto on saanut alkunsa muista yhteisöllisistä rakennelmista eikä päin vastoin. Perheet ja heimot ovat tietenkin sinänsä "luonnon mukaisia", mutta yksi isä, yksi äiti ja 1,8 lasta on ollut normi ihmissuvun 2 miljoonan vuoden historiasta vasta joitakin satoja vuosia. Joskus näissä asioissa aiheuttaa sekaannuksia se, että tilastotieteessä, sosiologiassa, juridiikassa ja teologiassa käytetään samaa sanaa kuvaamaan kovin eri tasojen ilmiöitä. Otetaan esimerkiksi monogamia, yksiavioisuus.

Jokseenkin kaikissa yhteiskunnissa miehiä ja naisia on suurin piirtein yhtä paljon. Tilastollisesti ja sosiologisesti ihminen on monogaaminen laji. Käytännössä tämä merkitsee sarjamonogamiaa. Homo-suvun 2 miljoonasta vuodesta noin 2 miljoonaa vuotta ja sapiens-lajin vuodesta noin vuotta olemme eläneet niin karuissa oloissa, että viisikin vuotta yhteiseloa samalle parille on ollut harvinaista herkkua. Ihmisyhteiskunnat ovat kehittyneet toisista kädellisyhteiskunnista eikä yksittäisistä ihmispareista.

Sellainen sanonta kuin "ikiaikainen luonnon mukainen avioliittokäsitys" ei viittaa mihinkään ikiaikaiseen ja luonnon mukaiseen vaan eräisiin moderneihin juridisiin ratkaisuihin, joita nyt lavennetaan. Asiaa sopii kysyä vaikka Irlannin katolisilta. Koska ihmiset eivät voi lisääntyä ilman avioliittoa? Et perustele kantaasi avioliitosta yhteiskunnan perustana, saati selitä miten tämä muutos siihen vaikuttaisi.

Kerropa nyt sitten ihan perusteellisesti myös, mitä luonnonmukaista avioliitossa on sen missään muodossa. Samaa sukupuolta olevat eivät voi keskenään lisääntyä. Luonto itse määrittää sen pääsäännön ja normin, jonka mukaan mies ja nainen kuuluvat yhteen. Ilman tätä yhtymystä ei ole tulevaisuutta. Miehen ja naisen välinen avioliitto on ensimmäinen yhteiskuntasopimus. Se on alku ja perusta perheelle, joka on yhteiskunta pienoiskoossa, josta muu yhteiskunta on peräisin. Kun tähän avioliittokäsitykseen perustuvien perheiden vanhemmat sopivat yhteistyöstä ja delegoivat harjoittmaansa esivallankäyttöä ulkopuolelleen muodistuivat ensimmäiset valtiomuodostumat.

Miehen ja naisen välinen avioliitto on instituutio, jonka kautta yhteiskunta turvaa hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa. Kaikki yhteiskunnallinen järjestys ja vallankäyttö on viime kädessä palautettavissa tähän. Tästäköhän kristityllä kenkä puristaakin? Valtiot ja lait ovat toki varsin uusia keksintöjä.

Ihmiset ovat kädellisiä eläimiä, kuuluvat Primates-lahkoon. Meillä on kädellisistä monimutkaisin kieli, kulttuuri ja moraali.

Et varmaan haluaisi, että esimerkiksi opettajia kiellettäisiin tämä asia kertomasta. Keskustelun seuraajia VOISI huomioida ja olla rakentelematta ihan täysin oman typeryyden mittaisia logiikkaketjuja. Jos joku haluaa pitää itseään eläimenä, hän saa puolestani vapaasti pitää itseään sellaisena. Se ei ole mikään salaisuus, etten pidä itseäni eläimenä vaan ihmisenä: Kunnioitan myös niiden ainutkertaista ihmisarvoa, jotka eivät pidä itseään ihmisinä.

Myönnän, että osa käyttäytyy joskus kuin järjetön eläin, mikä ei välttämättä ole kunniaksi edes eläimille. Koulussa opetetaan - sitä ei Petterikään voi vakaumukseensa vedoten muuttaa -, että ihminen kuuluu eläinkuntaan, kädellisten lahkoon ja apinoiden osalahkoon. Vai pitäisikö Petteri meidän tukea niitä vanhempia, jotka eivät tähän usko ja tehdä heille eri ryhmät? Varsinkin kun kyseinen luokittelu on kristityn, teologiaakin opiskelleen, Carl von Linnén lahja luonnontieteille. Tosin halusikin käsittääkseni keksiä perustelun, miksi ihminen ei kuulu apinoiden osalahkoon vaikka niin hänen oman luokittelunsa mukaan on.

Voihan sitä biologian tunnilla opettaa, että ihminen kuuluu eläinkuntaan, muttei se ihmisestä vielä eläintä tee, ei edes apinaa. En ole apina, enkä pidä muitakaan ihmisiä apinoina. Jos joku kuitenkin haluaa pitää itseään apinana, hän saa puolestani vapaasti sellaisena itseään pitää. Banaania vaan poskeen… Se, millaisia luokitteluja ja lajinmäärityksiä biologissa voidaan tehdä ansaitsisi varmaan oman bloginsa.

Ei koulussa opeteta, että ihminen on apina vaan, että ihmisellä ja apinalla on yhteinen esi-isä. Vai pitäisikö tuokin opetus kieltää ihmisoikeuksien nojalla, koska on aikuisia, joiden mielestä näin ei ole? Älkää nyt viitsikö, isot ihmiset. Ihminen on yksi paristakymmenestä isosta ihmisapinalajista. Kai tuo on englanniksi helpompaa, kun ape erottuu selvemmin monkeysta. Tehdäkseni tämän nyt mahdollisimman selväksi: Kaikki sielunelämämme ja kulttuurimme on kehittynyt aiempien kädellisten sielunelämästä ja kulttuurista.

Miksi sitten maissa, jotka pitävät avioliittoa todella pyhänä ja joissa jopa rangaistaan mm. Eikös se ole juuri päinvastoin kuin sinä esität? Ilman lisääntymistä ei ole tulevaisuutta. Ei avioliitto ole lisääntymistä, se on sopimus parisuhteesta. Ilman avioliittoa on tulevaisuutta, ei se lopeta lisääntymistä.

Ja avioliitto ei ole loppumassa vaan monipuolistumassa. Minun avioliittoni ja lisääntymiskykyni ei muutu miksikään uuden lain myötä. Eikä miehen ja naisen välinen avioliitto ole mihinkään katoamassa, joten joudut perustelemaan tuon yhteiskunnan hyvinvoinninturvaamisargumentin muuten kuin pelkästään toteamalla sen.

Kuten kaikki muutkin väittämäsi. Homoseksuaalisuutta luonnossa kyllä esiintyy, mutta kertokaapa Hiienkoski hieman tuosta luonnosta havaittavasta avioliittoinstituutiosta.

Olen kysymystä selventänyt mm. Eläimillä ei ole moraalia eikä toisin sanoen myöskään moraalista vastuunottoa. Ne toimivat vaistonvaraisesti vaikka yleensä huolehtivatkin jälkeläisistään luonnon mukaisestikin. Avioliitto edellyttää sopimus ja näin ollen myös moraalista vastuunottoa tämän sopimuksen pitämisestä. Monet eivät tätä sopimusta valitettavasti pidä, mistä sitten seuraa monenlaista vahinkoa. Osa toimii sopimuksista piittaamatta itsekkäästi ja vaistonvaraisesti kuin eläimet, mistä ulkopuolisetkin kärsivät.

Todistitko juuri itsellesikin, että avioliitto perustuu toisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten sopimusmoraaliin, eikä päin vastoin? Taitaa olla vähän OT tämäkin. Se, että miehen ja naisen välinen avioliitto on luonnon järjestyksen mukainen ja syntyy keskinäisestä sopimuksesta, ei tarkoita, että nämä asiat olivat jotenkin keskenään vaihtoehtoisia, saati toisensa pois sulkevia asioita.

Mistäs sinä sellaista keksit, ettei eläimillä olisi moraalia? Määrittele moraali, jos olet tuota mieltä. Eläimillä esiintyy paljonkin sellaista käytöstä, jota on aika vaikea erottaa ihmisen moraalisesta käytöksestä.

Monen eläinlajin yksilöt kykenevät tinkimään omista eduistaan toisten hyväksi. Ei ole voitu osoittaa, että eläimillä olisi moraalia, toisin sanoen, että ne käyttäisivät moraalista harkintaa oikean ja väärän välillä. Kuten olen täällä jo aiemmin todennut, osa ihmisistä käyttäytyy kuin eläimet, siis vaistonvaraisesti, vailla moraalista harkintaa. Ei tuo nyt oikeastaan paikkaansa pidä, mutta alan tutkimus on ottanut suurimmat edistysaskeleet vasta luvulla.

Kukaan ei tietenkään kiistä, että ihmisen moraalijärjestelmät ovat eliökunnan monimutkaisimmat. Avioliitto on tärkeä ennen muuta lasten takia, lasten koko kasvamisen ajan, aina itsestään huolta pitämään kykeneväksi aikuiseksi.

Avioliitto luo lapselle turvallisen kasvuympäristön, elatuksen ja hoidon, ja luo yhteiskunnan perusrakenteen, missä kaikkien sukupolvien eläminen on parhain.

Kyse ei todellakaan ole vain siitä, tarvitaanko avioliittoa vain sukupuoliaktin toteuttamiseksi, mikä toki onnistuu luonnossa rotiltakin ilman avioliittoa. Ihmiselle nussiminen ympäriinsä ilman avioliittoa ei ole mielestäni luonnollisin olotila.

Niille rotille kenties on. Eipäs, vaan toimiva parisuhde ja lasten oikeuksia kunnioittavat aikuiset luovat lapselle turvallisen kasvuympäristön. Avioliitto ei millään tavalla takaa turvallisuutta lapselle. Ihmisille nussiminen ympäriinsä ilman ilman avioliittoa ei ole mielelstäni luonnollinen olotila Kyllä, olen kokolailla samaa mieltä, että ihanne olisi että lapset saisivat kasvaa kahden vanhemman muodostamassa perheessä aikuiseksi saakka. Se, että avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona liittyy kyllä enemmän taloudellisiin asioihin, tarjoaa puolestaan hedelmällisen iän ohittaneillekin syyn solmia avioliitto.

Ja se, että läheskään kaikki lapset eivät välty vanhempien erolta, ei itsessään poista tuota ihannetta. Olen periaatteessa samaa mieltä. Ei tosin avioliitto instituutiona vaan avioliitto kahden toisiaan rakastavan ihmisen parisuhteena, jossa toinen toisensa kunnioittamisesta kilpaillaan. Olen edelleen samaa mieltä.

Meillä ei onneksi ole enää aikoihin tuomittu avioliiton ulkopuolista seksiä, joten kenenkään ei pelkästään sen takia tarvitse mennä naimisiin. Tästä en ole ihan varma, kyllähän meillä ilmeisen paljon on ihmisiä, joille tuntuu olevan ilmeisen luonnollista nussia ympäriinsä.

Mutta kuten jo edellä todettiin: Siksi on tärkeää, että myös samaa sukupuolta olevat vanhemmat saavat halutessaan tulevaisuudessa kasvattaa lapsensa avioliitossa. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat Yk: Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapa­uksien kunnioittamista.

Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Yleissivistykseen kuuluu tietää yhteiskunnan ilmiöistä ja käytännöistä. Myös seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja siitäkin, miten vähemmistöjä on kohdeltu ja että jotkut haluavat vieläkin jatkaa syrjintää. Kouluissa ei siis tietenkään ole pitkään aikaan saanut saarnata totena homosortoa, jonkun pilven päällä asuvan partaukon säätämää heteroiden paremmuutta tms. Eli ei kannata luulla, että olisi edes mahdollista saada omia ryhmiä homovastaisiten vanhempien lapsille tms. Tästä homostelun puolustamisesta ei voi todeta muuta kun että joko ihmiset eivät tiedä, mitä maailmalla tapahtuu tai tähänkin pätee se, että paholainen on valheen isä.

Ollaan niin suvaitsevaista kauniilla sanoilla, mutta tosiasia on, että keissejä on jo esim. Israelista, Englannista ja Yhdysvalloista siitä, kuinka kristillisperinteiseen avioliittoon uskovia yritetään työntää marginaaliin. Samoin uskonnollisten ihmisten fundamentalisti-dissaajat. Onneksi heissäkin fundamentalisteja on vain vähän.

Monet perinteiset uskomukset esim. Saa edelleen uskoa, että naisen pitäisi olla hiljaa seurakunnassa tai, että lasta pitää saada kurittaa mutta sitä ei onneksi enää saa käytännössä elää. Jos haluat paholaisen esimerkkejä Yhdysvalloista niin luepa niistä lapsista, jotka konservatiivikristityt vanhemmat hakkaavat uskonsa nimissä lapsiaan kuoliaiksi.

Sexsireffit homo asian shemales Tällä hetkellä on vireillä kansalaisaloite http: Tuollainen ajatuskulku johtaa totalitarismiin, ei suinkaan demokraattinen päätöksenteko, joka sääti uuden lain ja suojelee ihmisiä syrjinnältä. Me emme vielä tiedä millaisia, emmekä voi sitä tässä ratkaista. Vaikka tuo ei ole mitään kuvitteellista joka saattaa ehkä kenties tapahtua tulevaisuudessa vaan jotain joka on elävää arkea ollut Suomessa joka päivä ainakin niin kauan kuin minä olen ollut elossa. Poliittinen fundamentalismi se vasta valehtelua onkin. Vakaumus, josta leikataan osa pois, jota on ennen saanut noudattaa ilman merkittäviä ristiriitoja, on rampautettu vakaumus.

Osoitetiedot ilmaiseksi eniro homo turku escorts

Me olemme mitä olemme ja kunhan se on muille ok, meidän ei myöskään ole järkeä pitää omista touhuistamme hirvittävää älämölöä. Ei sitä ole selitetty millään tavalla. Sinun mukaasi luonnollinen moraalikäsitys on sama kuin omatunto. Sille on lainmukaiset perusteet, jotka perustuvat biologiaan". En lähde niitä tähän enää copy-pastaamaan. Tosin halusikin käsittääkseni keksiä perustelun, miksi ihminen ei kuulu apinoiden osalahkoon vaikka niin hänen oman luokittelunsa mukaan on. Koulu voi uskontoakin opettaa niille lapsille, joiden vanhemmat sitä haluavat.

RENTOUTUSHIERONTA ALASTONKUVAT BB HOMOSEKSUAALISEEN